1. ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 15 พฤศจิกายน 2565
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 922 ชุด 10 มกราคม 2566
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 10 มกราคม 2566
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 16 กุมภาพันธ์ 2566
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2566
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 23 มีนาคม 2566
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 18 เมษายน 2566
  8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 18 เมษายน 2566
  9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 16 พฤษภาคม 2566
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก-อุตรดิตถ์

ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000

โทร.055-267235